Produktutveckling

TM Solutions fokuserar på funktionsleveranser inom produktutveckling och industrialisering. Vi hjälper också till med produktutveckling som en resurs hos dig som kund, oavsett med ett fokus på att få lönsamma produkter.


Vi stödjer nystartbolag

Produktutveckling och innovation

Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom produktutveckling, industrialisering och maskinutveckling. TM Solutions erbjuder kompletta projektåtagande, från behov till färdig hårdvara, med fokus på kunden och att ta fram lönsamma produkter eller kostnadseffektiva industrilösningar.


Vi är en teknikpartner för företag med eller utan en egen utvecklingsavdelning – Där vi både kan vara rådgivare och med att implementera lösningar, men där vi även kan gå in och ta ett funktionsansvar som exempelvis interim R&D ledning åt vår kund.


Ni får tillgång till hela marknadens kompetens under vår ledning. Vårt samarbete med underkonsulter och leverantörer ger oss lika stor kompetensbas som de stora konsultbolagen. Vad vi är specialister på är att knyta samman och leda dessa team.

TM Solutions kan leverera allt från en mindre förstudie eller analys till att ta ansvar för att utveckla en produkt och industrialisera den fullt ut med marknadsperspektivet i fokus.


När ni vill komplettera eller förändra i framtiden ansvarar vår stationära stab för en säker kontinuitet.


Vi genomför också CE-märkningar på existerande anläggningar eller nya maskiner.

Stöd till nystartbolag


Vi genomför workshops med nystartbolag för att stödja i produktutveckling och industrialisering.

Prototypframtagning och verifiering


Vi har tillgång till verkstad med bearbetningsmaskiner och montagemöjligheter.