Vi är ett team med lång erfarenhet av projektledning inom industriell verksamhet.

Vi är ett team med lång erfarenhet av projektledning inom industriell verksamhet.

Vi projektleder i er organisation eller som en separat projektorganisation med täta kontakter med er som styrgrupp och expertgrupp. Det kan vara att projektera och implementera stora eller små industrianläggningar, genomföra en utrustningsförändring.

Vi jobbar tillsammans med flera stora industriföretag med att utveckla deras maskinpark, både genom att installera och driftta standardmaskiner eller att utveckla specialmaskiner. Vi har genomfört flera stora investeringsprojekt åt våra kunder genom hela processen från att uppföra byggnader och transformatorstationer till att säkerställa en godkänd produkt.

Det är viktigt att du som kund är informerad om projektstatus och delaktig i beslut som påverkar.

Vi vet vad som är viktigt i både projektprocessen och i genomförandet. Vi säkerställer att den teknisk kompetens som är en bas finnas där för ett lyckat projekt.